wynajem i montaż rusztowań specjalnych

a w szczególności rusztowań przemysłowych, rusztowań do realizacji prac związanych z ochroną i konserwacją zabytków oraz do innych typowych i nietypowych zastosowań.

Sematech Południe S.A.
ul. Magazynowa 8
44-807 Zabrze

tel: (032) 277-65-00
tel: (032) 277-65-01
tel: (032) 277-65-02
e-mail: info@rusztowania.pl

NASZE RUSZTOWANIA PODPORĄ WASZYCH ZAMIERZEŃ